backgroundtop
Logo van Debekkenbodem.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE BEKKENBODEM / PROSTAATKANKER

<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

PROSTAATKANKER

Symptomen van prostaatkanker

Plassen soms pijnlijk met meer aandrang. Soms branderig gevoel bij het plassen, met een zwakke straal of troebele of bloederige urine. Ook is het prostaat verhard. Echter, de symptomen verschillen per individu, dus raadpleeg bij twijfel altijd uw huisarts.

Onderzoek en diagnose bij prostaatkanker

Anamnese, lichamelijk (rectaal) onderzoek, echografie, PET-scan, MRSI

Conservatieve behandeling van prostaatkanker

Geheel afhankelijk per individu

Operatieve behandeling van prostaatkanker

Brachytherapie, chemotherapie, hormoontherapie, operatief verwijderen van de prostaat 

De prostaat maakt deel uit van het mannelijk voortplantingssysteem en is een belangrijk onderdeel voor vruchtbaarheid. Het is een klier, ter grootte van een walnoot. Deze klier ligt vlak onder de blaasuitgang en ligt om de plasbuis heen. De prostaat bestaat weer uit drie delen/zones:

-       Centrale zone; diepst gelegen
-       Overgangszone; midden gebied
-       Perifere zonde: buitenzijde, het dichts bij de uitgang.

De prostaat vervoert de zaadcellen en voorziet de zaadcellen van prostaatvocht.  Tijdens het klaarkomen worden de naar de prostaat gepompte zaadcellen vermengd met prostaatvocht. Sperma bestaat dan ook uit zaadcellen in prostaatvocht. Dit vocht zorgt ervoor dat de zaadcellen kunnen blijven leven tijdens de zaadlozing en in de vagina van de vrouw. De prostaat trekt samen bij het klaarkomen, waardoor de sperma via de plasbuis naar buiten wordt geperst. Om te voorkomen dat het sperma in de blaas terecht komt, trekt de blaashals ook samen.

Een, helaas veel voorkomende ziekte in Nederland is, prostaatkanker. Vooral boven de 65 zijn er veel mannen met deze ziekte. Niet alle mannen hebben klachten. Kanker zonder dat de patiënt daar last van heeft, wordt histologische kanker genoemd.

De oorzaak van dit type kanker is onbekend. Naar alle waarschijnlijkheid speelt de hormonale huishouding van de prostaat een rol in het ontstaan. Ook voeding, veel eiwitten en vetten, lijkt een rol te spelen. Ook is er een erfelijke factor.

De groei van de kanker bij prostaatkanker gaat over het algemeen langzaam. De ziekte kan echter wel uitzaaien. De voorkeursplekken voor uitzaaiingen zijn de botten en de lymfeklieren.

 

Symptomen bij prostaatkanker

Qua klachten lijkt prostaatkanker op benigne prostaat hyperplasie (zie de omschrijving van deze aandoening om de site). Plassen is soms pijnlijk en er is meer aandrang. Er kan ook een branderig gevoel zijn bij het plassen; een zwakke straal of troebele of bloederige urine. Bij prostaatkanker blijft het prostaat meestal doorgroeien. Ook is het prostaat verhard.

De symptomen zijn niet heel duidelijk en kunnen ook het gevold zijn van een urineweg infectie. In het beginstadium van de aandoening ervaart de patiënt soms helemaal geen klachten. Soms wordt het pas opgemerkt als er uitzaaiingen en daardoor klachten op andere plaatsen in het lichaam zijn. Zo kan er dan bijvoorbeeld sprake zijn van pijn in de botten of bij uitzaaiingen in een wervel druk op het ruggenmerg. Ook kunnen er algemene klachten zoals gewichtsverlies, vermoeidheid en achteruitgang van de conditie zijn.

 

Onderzoek en diagnose bij prostaatkanker

Om de diagnose te bevestigen, na de anamnese en het lichamelijk onderzoek (rectaal onderzoek door de uroloog), is onderzoek van de cellen van de prostaat noodzakelijk. Er wordt weefsel verwijderd (biopsie) via de anus met een dunne naald. Ook zal er een echo gemaakt worden. Omdat de tumor goed in beeld gebracht moet worden om de uitgebreidheid ervan te kunnen beoordelen, worden er meerdere onderzoeken gedaan.

Zo wordt er een echo van de urinewegen gemaakt, maar ook een inwendige echografie uitgevoerd. Middels een Isotopenscan kunnen eventuele uitzaaiingen in de botten zichtbaar gemaakt worden. Met bloedonderzoek wordt er ongezocht of het Prostaat Specifiek Antigeen aanwezig is. Als dit antigeen in verhoogde mate aanwezig is, wordt er vaak een CT Scan gemaakt van de buik. Hiermee kunnen vergrote lymfeklieren (minstens 1 cm) zichtbaar worden. Ook wordt de urine goed onderzocht op het PCA3-gen. Dit gen is bij prostaatkanker in verhoogde mate aanwezig in de urine.  Tegenwoordig wordt er vaak een MRI scan gemaakt. Een MRI wordt eventueel in combinatie met een MRSI gemaakt. Met een MRSI kan de locatie en uitgebreidheid van de tumor nog beter in beeld gebracht worden.

Met een PET scan kunnen eventuele uitzaaiingen in de lymfeklieren getoond worden.

Om de ernst/uitgebreidheid van de kanker aan te geven, zijn er verschillende indelingen. Zo is de Gleason score belangrijk. Deze score heeft de snelheid van groei van de tumor aan. Bij score 4, 5 of is de groeisnelheid traag, bij 7 matig en bij 8, 9 of 10 snel. Dit wordt vaak bepaald op basis van het weefselonderzoek.

Kanker wordt ook ingedeeld via het TNM systeem. Hierbij staat de T voor tumorstadium. Waarbij bij T1 de tumor klein en nog niet te voelen is. Bij T2 de tumor wel gevoeld kan worden, maar deze nog beperkt blijft tot het prostaat. Bij T3 is het omliggende weefsel in de directe omgeving  aangetast en bij T4 ook nabijgelegen structuren of organen. De N staat voor ‘nodes’ en geeft aan of de klieren aangetast zijn. Bij N+ is dit het geval. De M staat voor metastasen, ofwel uitzaaiingen. Bij M+ zijn er organen of botten verderop in het lichaam aangedaan.

 

Conservatieve behandeling bij prostaatkanker

Er zijn meerdere behandelmogelijkheden. Vaak worden meerdere therapieën gecombineerd. Helaas is genezing niet altijd mogelijk. De behandeling kan dan ook ofwel gericht zijn op genezing, ofwel op klachten vermindering.

Wanneer prostaatkanker bij toeval wordt ontdekt, zonder dat de patiënt klachten heeft, kan het beleid afwachtend zijn. De patiënt blijft dan wel onder controle.  Dit afwachtende beleid wordt gehanteerd als:

-       Er maximaal 2 biopten met kanker zijn gevonden in alleen de linker of de rechterkant van de prostaat.
-       Bij een gleasonscore van 3 of lager.
-       Bij T1 of T2 tumoren
-       Bij een nPSA dichtheid kleiner dan 0,2 ng/ml/cc
-       Bij PSA < 10ng/ml

Verder wordt er bij wel/niet behandelen gebruik gemaakt van onderstaande Europese richtlijn.

Preventief zijn er een aantal zaken om de kans op prostaatkanker te verkleinen. Zo zijn een gezonde levensstijl, voldoende calcium en geen overwicht belangrijk. Er zijn nog vele onderzoeken gaande naar welke stoffen en welke voeding het al dan niet ontstaan van prostaatkanker kunnen beïnvloeden. Dit zal voorlopig nog niet geheel duidelijk zijn.

 

Operatieve behandeling bij prostaatkanker

Er zijn vele behandelmogelijkheden. Eén daarvan is brachytherapie. Dit is inwendige bestraling, waarbij kleine radioactieve deeltjes in het prostaat worden gebracht. Het is een voordeel dat deze behandeling lokaal kan plaatsvinden en hierdoor het gezonde omliggende weefsel niet beschadigd.

Wanneer er sprake is van uitzaaiingen kan prostaatkanker vaak niet meer genezen. De behandeling is dan vooral gericht op levensverlenging en het verminderen van de klachten. Ook hier zijn verschillende behandelingen mogelijk. Vaak wordt er gestart met een hormonale behandeling. De kanker kan echter ook hormoonongevoelig zijn.

De hormoonbehandeling is erop gebaseerd dat de groei van de kankercellen geremd kan worden door de productie van testosteron stil te zetten. Testosteron wordt geproduceerd in de zaadballen en deze kan dus stilgezet worden door de zaadballen operatief te verwijderen. Er bestaat ook medicatie  waarmee de productie van testosteron stilgelegd kan worden.

Wanneer de hormonale behandeling niet aanslaat, kan chemotherapie toegepast worden.

Om het broos en breekbaar worden van de botten (vaak bij uitzaaiingen) te remmen, kunnen botafbraak- remmers (Bisfosfonaten) worden toegediend.

Wanneer het plassen moeilijk gaat, kan er voor gekozen worden het prostaat (gedeeltelijk) te verwijderen. Dit kan door middel van de TURP operatie via de plasbuis. Verder kan er bij pijn in de botten ook nog bestraald worden. Na een prostaat operatie kan er soms sprake zijn van urineverlies omdat de plasbuis niet meer goed aansluit op de blaas. (zie onderstaande afbeeldingen) Dit is vervelend en kan leiden tot een vermindering van de kwaliteit van leven. Hier is echter wat aan te doen. Met behulp van bekkenbodem fysiotherapie kan de patiënt leren hoe hij zijn bekkenbodemspieren kan aanspannen, ontspannen en versterken. Hierbij kan eventueel ook gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld elektrostimulatie.

De eerste zes weken na de operatie mogen de bekkenbodemspieren alleen zachtjes worden aangespannen en moet zware inspanning vermeden worden. Daarna  mag de patiënt opbouwen. Ook zijn er belangrijke adviezen wat betreft tillen, de toiletgang, bukken enz.

De patiënt zal na de behandeling (welke dan ook) onder controle blijven staan om het proces te monitoren.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL